دوشنبه سی و یکم خرداد ماه

اخبار ویژه

دوره آسیب های شایع ، تغذیه ودوپینگ در تیراندازی

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران درنظر دارد دوره آسیب های شایع ، تغذیه ودوپینگ در تیراندازی را درتاریخ سوم تیر ماه سال جاری با ارائه گواهی معتبر دوزبانه برگزار نماید

دوره مداخلات تغذیه ای و ورزشی با رویکرد کاهش وزن همراه با ارائه مدرک رسمی دوزبانه

هیأت پزشکی ورزشی استان تهران درنظر دارد دوره مداخلات تغذیه ای و ورزشی با رویکرد کاهش وزن را پنجشنبه 13 ام خرداد ماه ازساعت 13 الی 18 برگزار نماید.

درمانگاه مجازی هیات پزشکی ورزشی استان تهران افتتاح شد

خدمات پزشکی به ورزشکاران وعموم مردم دردرمانگاه مجازی هیات پزشکی ورزشی استان تهران به صورت مجازی امکان پذیرشد


ویدئو